Untitled Document
  • Her ihtiyac?n?z kar??layabilece?imiz fabrikam?z!

  • Hijyeni bir ?irket politikas? olarak görmü? ekibimiz

  • Kalabal?k organizasyonlarda makul teklifler

  • Bol çe?it ve her tüketime uygun menüler!

  • Ve tabiki olmas? gerekti?i gibi bir sunum...
Untitled Document
Usta Kadromuz

Fabrikam?z bünyesinde çal??an usta kadromuz ile sizlere daima kalite ve sa?l??? hergün sunmaya gayret gösteriyoruz.

Kaliteli Malzeme

Pina Yemek Fabrikas? olarak kulland???m?z metaryallerin güncel, temiz, kaliteli ve sevdikleriniz için hijyenik olmas?na özen ve önem gösteririz.

Ekonomik Fiyat

Pina Yemek Fabrikas? emsallerine göre hem kalite hem de fiyat olarak tatmin edici oldu?undan eminiz. Çünkü bizi bulman?z? sa?layan bir markam?z var.

Zaman?nda Hizmet

"En iyi yemek zaman?nda haz?r olan?d?r." Hiç kimse sofra ba??nda geç kal?nmas?n? istemez. Her sofram?zda ayn? özeni gösterir gerekli çal??malar? yapar?z.

Untitled Document
Dü?ün - K?na - Sünnet Okul - Ö?renci I?yeri Tabldot Organizasyon Yemek
       

Pina Yemek,

2002 y?l?ndan itibaren Izmir ve Ege'de Yiyecek Içecek sektör?nde hizmet veren profesyonel bir yemek fabrikas? firmas?d?r. Sadece Izmir'de degil çevresinde de birçok faaliyete imza atmaktay?z.. Pina Yemek olarak hem kurumsal hem ki?isel organizasyonlar?n?zda ihtiyaç duydu?unuz tak?m arkada?? olmaya gayret göstermekteyiz. M??terilerimizin olumlu referanslar?yla her geçen g?n Pina Yemek ailesi olarak büyümekteyiz. Amac?m?z; gerek bölgemizde gerekse ülkemizde gerçekle?tirilen organizasyon ve tan?t?m faaliyetlerini ayn? yurt d???nda oldu?u gibi profesyonel bir seviyeye ta??y?p, sizlere gerçekten kaliteli ve paran?z?n kar??l??? tadlar sunmakt?r.

Untitled Document Anasayfa / Referanslar / Galeri / Hakkımızda / İletişim

© Copyright 2014. Bütün hakları saklıdır. Alıntı yapıldığında link verilmesi zorunludur.
Tasarım ve Programlama DijitalMimar.com